המופעים שלנו

* המופעים מאושרים ע"י ועדות הרפרטואר של משרד הביטחון וצה"ל ומסובסדים ע"י  פמי פרימיום - תרבות לפריפריה.