top of page

"נעמי שמר והביטלס"

מפגש מפתיע בין יצירתה של נעמי שמר לבין שירי הביטלס האגדיים השזור בביצועים חמים ומרגשים וקטעי קישור מרתקים.
מהו הסיפור האמיתי מאחורי "לו יהי" ו -"Let it be" 
איפה היו הביטלס כשנעמי שמר כתבה את "ירושלים של זהב"
ולמה לא הורשו הביטלס להיכנס לארץ הקודש?

זאת ועוד במופע מוזיקלי המשלב

את יצירתה של נעמי שמר ואת שירי הביטלס.

המופע פונה לקהל גילאי רחב ומתאים

הן כמופע אינטימי והן כמופע גדול יותר.

מוזמנים להציץ לעולמן של שתי אגדות מוזיקה אהובות אלה.
bottom of page