המלצות ותודות

הספרייה העירונית באר שבע
אוניברסיטת תל אביב
מתנ"ס גולן
קיבוץ מענית
אוניברסיטת בן-גוריון
מעלה צביה
מתנ"ס גולן
הספריה העירונית קרית אונו​
מעין ברוך
מכון אבשלום
אורית מאור
מטה אשר