top of page

"לאישה"

מופע מחווה לאישה באשר היא.

שירי הלל לאישה, שירים של נשים ועל נשים.

קטעי הקישור מתייחסים לאישה, לגווניה הרבים, מסיפור גן העדן ועד האישה של היום, על שלל פניה ותפקידיה במציאות
המאה ה 21.
bottom of page