top of page

"קבלת שבת"

בזמן המיוחד של כניסת השבת, אנו מתכנסים
שרים ומברכים בצוותא.
ניגוני שבת באוירה חגיגית ומרוממת רוח.
הגיטרה והצ'לו חודרים אל הלב עם "ידיד נפש",

הקולות והתופים מרימים את הארוע להילולת

שבת עם "שיר למעלות".

המופע מותאם לכל סוגי הקהלים

ומביא עמו אחדות פשטות ושמחה.

bottom of page